Đặt vé trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Đặt vé máy bay cực nhanh
 
Báo giá vé trong vòng 5 phút
 
Báo giá bảo hiểm du lịch
 
Tỉ giá (USD)
 • ACB
 •  
 • VietCombank
 •  
 • Thai Airways
 • 21.815  
 • United Airlines
 • 21.815  
 • Eva Airways
 • 21.815  
 • Cathay Pacific
 • 21.815  
 • Bsp - Iata
 • 21.815  
Giờ quốc tế
 • Hà Nội
 •  
 • Tokyo
 •  
 • Sydney
 •  
 • London
 •  
 • Washington
 •  
 • Johannesburg
 •  
Quảng cáo
Vé máy bay
LỊCH BAY NỘI ĐỊA VIETNAM AIRLINES
28/12/2010 16:54:58

Chặng bay

Số hiệu VN

Giờ cất cánh

Giờ hạ cánh

Tần suất

Tp.HCM - Hà Nội

210

06:30

08:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

212

07:30

09:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

216

09:30

11:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

220

11:30

13:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

224

14:00

16:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

226

15:35

17:35

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

228

16:30

18:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

756

17:30

19:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

782

18:00

20:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

234

20:10

22:10

Hàng ngày

Tp.HCM - Hà Nội

2366

21:15

23:15

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

757

06:30

08:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

211

07:30

09:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

213

08:30

10:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

217

11:00

13:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

219

13:30

15:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

223

15:00

17:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

225

16:00

18:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

781

17:00

19:00

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

227

18:45

20:45

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

235

20:30

22:30

Hàng ngày

Hà Nội - Tp.HCM

2377

21:15

23:15

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Đà Nẵng

320

06:05

07:15

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

322

10:30

11:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

324

11:30

12:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

326

16:00

17:10

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

328

17:50

19:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Đà Nẵng

3288

20:00

21:10

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

321

08:05

09:15

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

323

12:30

13:40

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

325

13:40

14:50

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

327

18:10

19:20

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

329

19:50

21:00

Hàng ngày

Đà Nẵng - Tp.HCM

3299

22:00

23:10

Hàng ngày

 

Hà Nội - Đà Nẵng

311

06:00

07:15

Hàng ngày

Hà Nội - Đà Nẵng

315

10:05

11:20

Hàng ngày

Hà Nội - Đà Nẵng

317

14:30

15:45

Hàng ngày

Hà Nội - Đà Nẵng

319

18:45

20:00

Hàng ngày

Đà Nẵng - Hà Nội

310

08:05

09:15

Hàng ngày

Đà Nẵng - Hà Nội

314

12:15

13:25

Hàng ngày

Đà Nẵng - Hà Nội

316

16:35

17:45

Hàng ngày

Đà Nẵng - Hà Nội

318

20:50

22:00

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Hải Phòng

280

06:00

08:00

Hàng ngày

Tp.HCM - Hải Phòng

282

10:30

12:30

Hàng ngày

Tp.HCM - Hải Phòng

284

17:50

19:50

Hàng ngày

Hải Phòng - Tp.HCM

281

08:45

08:45

Hàng ngày

Hải Phòng - Tp.HCM

283

13:30

15:30

Hàng ngày

Hải Phòng - Tp.HCM

285

20:35

22:35

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Huế

250

06:00

07:20

Hàng ngày

Tp.HCM - Huế

252

13:20

14:40

Hàng ngày

Tp.HCM - Huế

254

17:00

18:20

Hàng ngày

Huế - Tp.HCM

251

08:10

09:30

Hàng ngày

Huế - Tp.HCM

253

15:30

16:50

Hàng ngày

Huế - Tp.HCM

255

19:10

20:30

Hàng ngày

 

Tp.HCM - Vinh

372

06:10

07:55

Hàng ngày

Tp.HCM - Vinh

374

13:20

15:05

Hàng ngày

Vinh - Tp.HCM

373

08:45

10:30

Hàng ngày

Vinh - Tp.HCM

375

15:55

17:40

Hàng ngày

 

TP.HCM - Buôn Ma Thuột

338

15:30

16:30

Hàng ngày

TP.HCM - Buôn Ma Thuột

440

16:00

17:00

Hàng ngày

TP.HCM - Buôn Ma Thuột

442

18:30

19:30

Hàng ngày

Buôn Ma Thuột - TP.HCM

441

17:40

18:40

Hàng ngày

Buôn Ma Thuột - TP.HCM

339

20:55

21:50

Hàng ngày

Buôn Ma Thuột - TP.HCM

443

20:05

21:05

Hàng ngày

 

TP.HCM - Cà Mau

9807

05:55

06:55

Hàng ngày

Cà Mau - TP.HCM

9806

07:35

08:40

Hàng ngày

 

TP.HCM- Côn Đảo

9801

09:20

10:20

Hàng ngày

TP.HCM- Côn Đảo

9803

14:00

15:00

Hàng ngày

 

Côn Đảo - TP.HCM

9800

11:00

12:05

Hàng ngày

Côn Đảo - TP.HCM

9802

15:40

16:45

Hàng ngày

 

TP.HCM - Nha Trang

334

06:00

06:55

Hàng ngày

TP.HCM - Nha Trang

452

11:35

12:30

Hàng ngày

TP.HCM - Nha Trang

456

17:35

18:30

Hàng ngày

Nha Trang - TP.HCM

335

11:35

12:30

Hàng ngày

Nha Trang - TP.HCM

453

13:20

14:15

Hàng ngày

Nha Trang - TP.HCM

457

19:20

20:15

Hàng ngày

 

TP.HCM -  Phú Quốc

473

05:55

06:55

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

473

07:00

08:00

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

477

09:15

10:15

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

479

10:20

11:20

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

481

11:50

12:50

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

483

12:45

13:45

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

487

13:40

14:40

Hàng ngày

TP.HCM -  Phú Quốc

485

06:20

07:20

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

472

07:30

08:35

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

474

08:35

09:40

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

476

10:50

11:55

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

478

11:55

13:00

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

480

13:25

14:30

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

482

14:20

15:25

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

486

15:15

16:20

Hàng ngày

Phú Quốc - TP.HCM

484

09:05

11:10

Hàng ngày

 

TP.HCM - Pleiku

342

06:20

07:35

Hàng ngày

Pleiku - TP.HCM

343

11:05

12:10

Hàng ngày

 

TP.HCM - Qui Nhơn

458

06:30

07:30

Hàng ngày

Qui Nhơn –TP.HCM

459

08:30

09:30

Hàng ngày

 

TP.HCM - Rạch Giá

485

06:20

07:10

Hàng ngày

Rạch Giá - TP.HCM

484

10:25

11:10

Hàng ngày

 

TP.HCM - Chu Lai

9810

09:20

11:00

Hàng ngày

ChuLai - TP.HCM

9811

11:40

13:20

Hàng ngày

 

TP.HCM - Tuy Hòa

9814

13:40

14:55

Hàng ngày

Tuy Hòa - TP.HCM

9815

15:35

16:50

Hàng ngày

 

TP.HCM - Hà Nội

210

06:30

08:30

Tùy theo ngày

Hà Nội - Điện Biên

492

09:40

10:40

Tùy theo ngày

TP.HCM - Hà Nội

216

09:30

11:30

Tùy theo ngày

Hà Nội - Điện Biên

494

13:20

14:20

Tùy theo ngày

TP.HCM - Hà Nội

212

07:30

09:30

Tùy theo ngày

Hà Nội - Điện Biên

494

13:20

14:20

Tùy theo ngày

TP.HCM - Hà Nội

210

06:30

08:30

Tùy theo ngày

Hà Nội - Điện Biên

494

13:20

14:20

Tùy theo ngày

 

Điện Biên - Hà Nội

493

11:20

12:20

Tùy theo ngày

Hà Nội - TP.HCM

219

13:30

15:30

Tùy theo ngày

Điện Biên - Hà Nội

495

15:00

16:00

Tùy theo ngày

Hà Nội - TP.HCM

781

17:00

19:00

Tùy theo ngày

Điện Biên - Hà Nội

493

11:20

12:20 

Tùy theo ngày

Hà Nội - TP.HCM

223

15:00

17:00

Tùy theo ngày

Điện Biên - Hà Nội

495

15:00

16:00

Tùy theo ngày

Hà Nội - TP.HCM

227

18:45

16:00

Tùy theo ngày

 

TP.HCM - Đà Lạt

464

07:20

08:10

Hàng ngày

TP.HCM - Đà Lạt

466

15:25

16:15

hàng ngày

 

Đà Lạt - TP.HCM

465

08:45

09:35

Hàng ngày

Đà Lạt - TP.HCM

467

17:00

17:50

Hàng ngày

 

TP.HCM - Đồng Hới

378

11:10

12:45

Hàng ngày

Đồng Hới - TP.HCM

379

08:45

10:20

Hàng ngày

 

- Giờ bay tham khảo có thể thay đổi tùy theo hãng

 

 

Để biết thêm lịch bay các hãng khác vui lòng liên hệ với chúng tôi

 

ĐT : 848 – 35178567   Fax: 848 – 35170517-EXT15

 
Thư viện hình ảnh