Giá bảo hiểm Du Lịch
Đặt vé trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Đặt vé máy bay cực nhanh
 
Báo giá vé trong vòng 5 phút
 
Báo giá bảo hiểm du lịch
 
Tỉ giá (USD)
 • ACB
 •  
 • VietCombank
 •  
 • Thai Airways
 • 21.815  
 • United Airlines
 • 21.815  
 • Eva Airways
 • 21.815  
 • Cathay Pacific
 • 21.815  
 • Bsp - Iata
 • 21.815  
Giờ quốc tế
 • Hà Nội
 •  
 • Tokyo
 •  
 • Sydney
 •  
 • London
 •  
 • Washington
 •  
 • Johannesburg
 •  
Quảng cáo
Giá bảo hiểm Du Lịch
QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM CHARTIS
01/11/2010 18:17:15

 

Tóm tắt quyền lợi

Mức quyền lợi tối đa(US$)

HỖ TRỢ Y TẾ Ở NƯỚC NGOÀI

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

1.Thanh toán các phí y tế cho tai nạn và ốm đau, chi phí nha khoa do tai nạn ở nước ngoài(bao gồm cả nội trú và ngoại trú).Hỗ trợ chi phí cho việc hỗ trợ tiếp ở Việt Nam

1.1.Người được bảo hiểm (dưới 70 tuổi )

$100,000

$75,000

$50,000

1.2.Người được bảo hiểm ( trên 70 tuổi )

$50,000

$50,00

$25,000

2.Trợ cấp nằm viện

Ngoài chi phí y tế, Người bảo hiểm được hỗ trợ thêm 50$ cho mỗi ngày nằm viện trong thời
gian phải nằm viện ở nước ngoài.

$2,500

$1,000

$1,000

3.Di chuyển y tế khẩn cấp

Thanh toán các chi phí cấp cứu khẩn cấp do AIG TA cung cấp, bao gồm cả đưa Người được bảo
hiểm về Việt Nam

Không hạng chế

Không hạng chế

Không hang chế

4.Đưa thi hài về Việt Nam

Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do AIG TA cung cấp khi hồi hương về Việt Nam thi hài của người
đươc bảo hiểm bị tử vong trong  khi thực hiện chuyến đi.

Không hạng chế

Không hạng chế

Không hang chế

5.Đưa thi hài về nước nguyên xứ

Thanh toán các chi phí cho dịch vụ do AIG TA cung cấp khi hồi hương về nước nguyên xứ thi hài của
người đươc bảo hiểm bị tử vong trong  khi thực hiện chuyến đi.

$30,000

$15,000

$10,000

6.Dịch vụ trợ giúp toàn cầu

Luôn sẵn sàn 24/7 để phục vụ bạn trong suốt chuyến đi và được cung cấp hoàn toàn miễn phí.Chỉ
cần thực hiên cuộc gọi đến tổng đài trợi giúp khẩn cấp của AIG TA, bạn sẽ nhận đươc trợ giúp đa
dạng và hiệu quả của chúng tôi.Các dịch vụ trợ giúp chinh:

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

6.1.Các dịch vụ trợ giúp về y tế như tư vấn với Bác sỹ  tình trạng sức khoe qua điên thoại:
giới thiệu ,cung cấp thông tin về các cơ sở y tế.

6.2.Thu sếp các thủ tục với bệnh viện, bao gồm cả thu xếp thanh toán viện phí

6.3.Vận chuyển y tế khẩn cấp và hồi hương thi hài

6.4.Trợ giúp tim kiếm hành lý

6.5.Dịch vụ pháp lý

6.6.Thu xếp đi lại khẩn cấp

7.Thăm viếng tại bệnh viện

Thanh toán các chi phí phụ cho một người họ hàng hay bạn bè sang chăm sóc nếu Người được bảo
bảo hiểm không thể vận chuyển cấp cứu và phải nằm viện từ 5 ngày trở lên ở nước ngoài.

$6,000

$4,000

$3,000

8.Thăm viếng để thu xếp tang lễ

Thanh toán các chi phí cho một họ hàng hay bạn bè sang thu xếp việc hồi hương thi hài Người
đươc bảo hiểm, trong trường hợp cần thiết.

$5,000

$5,000

$3,000

9.Chăm sóc trẻ em

Thanh toán các chi phí cho một người họ hàng hay bạn bè sang đưa em bé về nhà sau khi người được
bảo hiểm phải nằm viện.

$6,000

$4,000

$3,000

HỔ TRỢ TAI NẠN CÁ NHÂN

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

10.Tử vong và thương tật do tai nạn

10.1.Người được bảo hiểm(dưới 70 tuổi)

$150,000

$100,000

$50,000

10.2.Người đươc bảo hiểm(trên 70 tuổi)

$50,000

$50,000

$25,000

10.3.Trẻ em được bảo hiểm (theo hợp đồng bảo hiểm gia đình)

$25,000

$25,000

$25,000

11.Bảo hiểm với quyền lợi gấp đôi khi sử dung phương tiện giao thông công cộng

11.1.Người được bảo hiểm (dưới 70 tuổi)

$300,000

Không áp dụng

Không áp dụng

11.2.Người được bảo hiểm(trên 70 tuổi)

$100,000

Không áp dụng

Không áp dụng

11.3.Trẻ em được bảo hiểm (theo hợp đồng bảo hiểm gia đình )

$50,000

Không áp dụng

Không áp dụng

12.Hổ trợ chi phí học hành của trẻ em

Hỗ trợ chi phí học tập dành cho người  con trong gia thú (từ 23tuổi trở xuống ,đang còn học tai một
trường được công nhận) trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn.

$2,500

$500

$500

HỖ TRỢ ĐI LẠI

13.Hủy bỏ chuyến đi

Cao Cấp

Phổ Thông

Cơ Bản

Thanh toán tiền vé và tiền phòng đã trả trước nhưng không đồi lại được do hủy chuyến đi,với điều
kiện là việc hủy chuyến phải xãy ra trong vòng 30 ngày trước ngày dự định khởi hành từ Việt Nam.

$7,500

$5,000

$5,000

14.Hoãn chuyến đi

Thanh toán các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến việc đặt vé lai vé và chổ ở của người được bảo
hiểm, với điều kiện là hoãn chuyến đi xãy ra trong vòng 30 ngày trước ngày dự định khởi hành từ Việt Nam.

$1,000

$500

Không áp dụng

15.Rút ngắn chuyến đi bao gồm cả trường hợp bị không tặc

Thanh toán các chi phí về đi lại và chổ ở bị gia tăng và mất đi do chuyến đi của người được bảo hiểm bị
 rút ngắn sau khi chuyến đi đã bắt đầu.

$7,000

$5,000

Không áp dụng

16.Hỗ trợ người đi cùng

Chi trả đến caac1 chi phí liên quan đến phần của chuyến đi chưa được thực hiện theo lịch trình của người
được đi cùng do người được bảo hiểm phải nằm viện và chuyến đi dự kiến bị gián đoạn.

$6,000

$4,000

Không áp dụng

17.Hành ly cá nhân bao gồm máy tính xách tay

Chi trả cho hành lý ,áo quần và tư trang ,máy tính cá nhân bị mất hay hư hỏng trong chuyến đi(tối đa
không quá 500usd đối với đồ vật và không quá 1000usd cho máy tính xách tay).

$2,500

$1,500

$1,000

18.Hành lý đến chặm

Thanh toán 200usd cho mỗi tiếng liên tục hành lý đến chặm khi người được bảo hiểm ở nước ngoài

$1,000

$750

$500

19. Giấy tờ đi đường -Tiền cá nhân

19.1.Thanh toán các chi phí xin cấp hộ chiếu mới, vé vận chuyển và các giấy tờ đi lại khác ; chi phí cho việc
 đi lại và chổ của người được bảo hiểm trong thời gian làm lại giấy tờ bị mất.

$3,000

$2,000

$1,000

19.2.Nếu bị mất trộm tiền sẽ được hỗ trợ với số tiền tối đa 300usd

20.Chuyến đi bị trì hoãn

Thanh toán 100usd cho mỗi 8 tiếng liên tục Người được bảo hiểm bị chậm chuyến bay o nước ngoài.

$1,000

$750

$500

21.Lỡ nối chuyến

Thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc lỡ nối chuyến của người được bảo hiểm ở nước ngoài.

$200

$200

$200

22.Trách nhiệm cá nhân khi ở nước ngoài

Thanh toán cho người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý trước bên thứ ba về những thiệt hại về người
và tài sản do lỗi bất cẩn của người được bảo hiểm gây ra.

$100,000

$75,000

$50,000

CÁC QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT KHÁC

23.Bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm đối với phương tiện thuê

Thanh toán khoản khấu trừ bồi thường đối với phương tiện người được bảo hiểm thuê sử dụng và bị tai nạn ở nước ngoài.

$500

Không áp dụng

Không áp dụng

24.Tự động gia hạn bảo hiểm

Đối với hợp đổng bảo hiểm sẽ được tự động kéo dài thêm 72 giờ hoàn toàn miễn phí trong trường hợp
người được bảo hiểm gặp phải sự cố ngoài tầm kiểm soát.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

25.Bảo hiểm trong trườg hợp bị khủng bố

Toàn bộ các quyền lợi từ 1-24 của chương trình bảo hiểm điều có hiệu lực khi chúng xảy ra bởi các
 hành động khủng bố khi người được bảo hiểm ở nước ngoài.

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm


 
Thư viện hình ảnh